Ondertekening intentieverklaring

  Start: Kerk, Spankeren
  1 april 2022
  19:00 uur


  DIEREN/SPANKEREN – Op vrijdag 1 april tekenen de Protestantse gemeente Dieren en de Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost een intentieverklaring om verder samen te gaan. Einddoel is een fusie van deze twee gemeenten in 2023.

  Al enige tijd zijn deze twee gemeenten bezig om te onderzoeken hoe zij in de toekomst verder willen. “In 2021 zijn we serieus gaan kijken hoe we konden samenwerken. Het besef kwam dat als we iets wilden veranderen, we dat samen moesten doen”, vertelt Fred Haandrikman, van de projectgroep ‘Samen..Gaan’. “Als naam voor dit proces is gekozen ‘Samen..Gaan’. Tussen de woorden staan twee puntjes die de twee gemeenten symboliseren. ‘Samen’ en ‘Gaan’ duidt op samen op weg gaan om te onderzoeken of een samengaan van beide gemeenten mogelijk is.”

  De gemeenten kwamen tot de conclusie dat zij niet alleen een bestuurlijke samenwerking wilden. “We doen het echt bewust samen. Op bestuurlijk niveau, in de gemeenschap en op pastoraal gebied”, zegt Haandrikman. Een van de stappen naar een bredere samenwerking was om een gezamenlijke predikant te benoemen. “Ook hebben we de laatste tijd steeds vaker gezamenlijke kerkdiensten gehouden, en dat gaat in frequentie alleen maat toenemen.” De kerkdiensten vinden wisselend in de verschillende dorpen plaats en dat is iets wat ze ook graag zo willen houden. “We vinden het belangrijk om als kerk in alle dorpen zichtbaar en actief te blijven.”

  Inmiddels zijn de gemeenten zover dat er een intentieverklaring ondertekend gaat worden op vrijdag 1 april. Deze heugelijke gebeurtenis willen zij graag samen vieren. Om 19.00 uur is iedereen welkom in de Petruskerk in Spankeren voor een korte viering. Hierna zal om 19.45 uur bij de brug de intentieverklaring door beide partijen ondertekend worden. Wilhemina Spankeren zorgt hierbij voor de muzikale begeleiding. Vervolgens wordt er gelopen naar de Ontmoetingskerk in Dieren, waar een kop koffie en wat lekkers klaarstaat.

  www.pkndieren.nl

  www.spankeren.protestantsekerk.net