Jaarvergadering Dorpsraad

    De Brink, Loenen
    4 april 2022
    19:30 uur


    LOENEN – De Vereniging Dorpsraad Loenen Zonnedorp houdt op maandag 4 april de uitgestelde jaarvergadering in de grote zaal van het Dorpscentrum De Brink. Er zullen vele zaken aan de orde komen, zoals de vele contacten met de provincie en gemeente. Op de agenda staat ook het voorstellen van de Henriëtte Alfhof, de gebiedsmanager voor de dorpen in het buitengebied van de gemeente Apeldoorn. Er wordt ook een overzicht gegeven van de nieuwbouw, de sociale woningbouwplannen in Loenen, 24-uurs zorg en de scholen. De stand van zaken betreffende de uitkijktoren en buitengebied wordt eveneens besproken. Daarna volgt een update over duurzaamheid en de plannen voor het bevorderen van toerisme. De leden horen dan ook de stand van zaken over het vestigen van ondernemers op het terrein aan het Kieveen. De vergadering begint om 19.30 uur.

    www.loenenopdeveluwe.info