Sobermaaltijd

    Parochiehuis, Loenen
    16 maart 2022
    17:45 uur


    Sobermaaltijd Loenense kerken

    LOENEN – De Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Loenen houden woensdag 16 maart weer gezamenlijk de sobermaaltijd. Het wordt een moment van bezinning op de 40-dagen tijd (vastentijd) met een korte overdenking en een sobere maaltijd. Medewerking zal worden verleend door dominee Marcel Oostenbrink en Bruno van de Werff. De sobermaaltijd wordt gehouden op woensdag 16 maart in het Parochiehuis, inloop om 17.45 uur. Wie mee wil doen, kan zich tot 11 maart opgeven bij Jozien Evers, tel. 06-30560411 of jggevers@planet.nl, of bij Nella van der Hoop, tel. 06-52331047 of nellavanderhoop@hotmail.com.