Lijsttrekkersdebat

    Plein Vijf, Brummen
    2 maart 2022
    19:30 uur


    Debatavond in Brummen

    BRUMMEN – Op uitnodiging van de Dorpsraad Brummen komen de lijsttrekkers van de zes partijen op woensdag 2 maart voor een debat naar Plein Vijf. Onder leiding van Cor Klein Heerenbrink bespreken zij diverse onderwerpen, waarbij de focus ligt op het dorp Brummen en Cortenoever. Om een helder beeld van de opvattingen van de partijen te krijgen komen verschillende thema’s aan de orde. Neem bijvoorbeeld verkeersveiligheid en hoe er wordt omgegaan met de maximum snelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom. Ook het voorkomen van zwerfvuil, vandalisme, geluidsoverlast en het centrumplan komen aan de orde. Wonen en woningbouw is een belangrijk onderwerp, evenals oplossingen voor de geluidsoverlast van de N348. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met koffie en wordt naar verwachting rond 22.30 uur afgesloten.