Verkiezingsdebat

  De Waag, Doesburg
  8 maart 2022
  19:30 uur


  DOESBURG – Vertegenwoordigers van de zes politieke partijen in Doesburg komen dinsdag 8 maart bijeen in De Waag voor een verkiezingsdebat, georganiseerd door de wijkraad Binnenstad. Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom om te komen luisteren, maar kunnen ook meekijken via DoesburgTV.

  De wijkraad heeft inwoners van de binnenstad gevraagd wat volgens hen de komende vier jaar de belangrijke thema’s zijn. Er wordt deze avond onder andere gesproken over zorgzaam wonen in de binnenstad, met bijvoorbeeld kleine wooneenheden voor senioren en starters, de maximum snelheid op de singels, parkeren voor bewoners en toeristen, meer groen in de binnenstad en de gevolgen van vergrijzing. “We verwachten een levendige discussie tussen de bewoners en de zes politieke partijen”, aldus de wijkraad. “Het is voor u als inwoner een mooie kans om de verschillen tussen de visies van de partijen te horen. Een week later kunt u dan met het rode potlood een bewuste politieke keuze maken.”

  www.doesburgtv.nl