Ledenvergadering Loenermark

    Kantine, Loenen
    15 februari 2022
    19:30 uur


    Buitengewone ledenvergadering vv Loenermark

    LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark in Loenen houdt dinsdag 15 februari een Buitengewone Ledenvergadering. Alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en ouders/begeleiders van G-Voetballeden zijn vanaf 19.30 uur welkom op het Lonapark. Op de agenda staat uitbreiding van het bestuur met twee personen die zich bezig gaan houden met het vrijwilligersbeleid en communicatie/sociale media, evenals de verkiezing van de voorzitter. Het bestuur stelt Toon Streppel voor als kandidaat-bestuursvoorzitter. Tegenkandidaten kunnen door tenminste 5 leden worden gesteld, mits deze hiervan 24 uur voor de vergadering kennisgeven aan de secretaris van bestuur. Loenermark vindt het belangrijk dat bij deze vergadering zoveel mogelijk leden aanwezig kunnen zijn. Daarom is er naast het fysiek bijwonen de mogelijkheid om online deel te nemen. Wie dit wil, kan zich aanmelden via bestuurskamer@vvloenermark.nl.