Kerkdienst

    RK Kerk, Loenen
    31 december 2021
    15:30 uur


    Kerst in RK Kerk Loenen

    LOENEN – De viering op kerstavond in de Katholieke Kerk in Loenen gaat niet door. Wel is er om 21.00 uur een online viering vanuit Twello te bekijken via kerkdienst gemist. Deze viering is zonder publiek, celebrant is P. Hermens. De dienst op zondag 25 december om 10.00 uur gaan wel door. Dit keer is P. Dashorst voorganger. Koor Con Spirito zingt. Belangstellenden die de dienst willen bijwonen, wordt verzocht te reserveren via tel. 0313-653767. De oudejaarsdienst wordt verplaatst naar de middag, om 15.30 uur. P. Hermens is celebrant en weer zingt Con Spirito. Ook voor deze dienst wordt men verzocht te reserveren.