Lezing Groei & Bloei

  Kerkhorst, Spankeren
  18 november 2021
  19:30 uur


  Lezing over water bij Groei & Bloei

  SPANKEREN – Op uitnodiging van Groei & Bloei Veluwezoom komt Ruud Knol donderdag 18 november naar de Kerkhorst in Spankeren. Hij verzorgt een lezing getiteld ‘Tussen Veluwe en IJssel’, die gaat over bronnen, sprengen, beken, het Apeldoorns kanaal, de Grift, talrijke poelen en de IJssel.
  Ruud Knol is geboren en getogen in Apeldoorn en heeft van kinds af aan het landschap rond zijn woonplaats zien veranderen. Moerassige hooilanden maakten plaats voor woonwijken, sprengenwater verdween ondergronds en de Beekbergse, Loenense en Eerbeekse hooilanden werden grasvlakten. Ingeklemd in dat sterk verkavelde en ontwaterde gebied stroomt of stagneert Veluws water. Mede dankzij spit- en graafwerk van Natuurmonumenten verandert de situatie nu weer. Op de plek van het voormalige Beekbergerwoud en in de Empese & Tondense heide zijn grote delen op de schop gegaan, plassen en drassituaties gecreëerd, de voedselrijke bovenlaag verwijderd en sloten gedempt, om het kostbare Veluwse kwelwater vast te houden. Flora en fauna hebben zich in die tijd steeds aangepast. In zijn lezing gaat Ruud Knol in op de natuur- en cultuurhistorische aspecten van dit stukje Nederland. De lezing begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Kerkhorst in Spankeren. De entree is gratis voor leden van Groei & Bloei Veluwezoom, anderen betalen 3 euro.