Bijeenkomst: Veilig verkeer oud Velp Zuid

  Trefpunt, Velp
  18 november 2021
  19:30 uur


  Veilig verkeer in Oud Velp Zuid

  VELP – Het burennetwerk Velp Zuid gaat donderdag 18 november uitgebreid in op het thema ‘veilig verkeer en parkeren in Oud Velp Zuid. De verkeersdruk in deze wijk is, sinds de bouw rond 1920, enorm toegenomen. Om dit in goede banen te leiden, is er aandacht en overleg nodig. Het is volgens het burennetwerk de kunst om niet te mopperen, maar constructief met elkaar te gaan kijken en overleggen hoe de bewoners samen anders en beter met het verkeer kunnen omgaan. Wat kan er preventief worden gedaan om verkeersproblemen en ongelukken te voorkomen?
  Het is een open avond, dus ook buurtbewoners buiten het netwerk zijn welkom. Aanmelding vooraf via buurtsecretariaatvelpzuid@gmail.com is gewenst in verband met de planning van de beschikbare ruimte. Ook wil het netwerk graag vooraf van de bezoekers weten welke knelpunten zij willen bespreken. Dit kan via dit mailadres worden aangegeven, liefst met een foto.
  De bijeenkomst begint donderdag 18 november om 19.30 uur en wordt gehouden in het Trefpunt in de van Voorthuijsenschool aan de Schoolstraat 12. De avond staat onder leiding van Tjwan Oei, een van de buurtcontactpersonen in Velp.