Herdenkingsbijeenkomst Remonstranten

  Gasthuiskerk, Doesburg
  14 november 2021
  10:30 uur


  Geliefden herdenken bij remonstranten

  DOESBURG – De Remonstrantse gemeente Doesburg verzorgt zondag 14 november een herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft. Deze bijeenkomst geeft gelegenheid om stil te staan bij het verlies en de overledene in herinnering mee te dragen. Er is muziek, er worden gedichten gelezen en er is gelegenheid om een kaars voor de overledene op te steken. Tijdens de bijeenkomst worden de namen van overledenen genoemd. Wie dit graag wil, kan een naam doorgeven aan ds. Susanne van der Sluijs via smvdsluijs@gmail.com. De dienst begint om 10.30 uur en wordt gehouden in de Gasthuiskerk. De Remonstranten houden hier elke tweede en vierde zondag van de maand een dienst.

  doesburg.remonstranten.nl