Natuurwerkdag

  Hoge Linie, Doesburg
  6 november 2021
  10:00 uur


  DOESBURG – Zaterdag 6 november is het Nationale Natuurwerkdag en ook in Doesburg wordt dan gewerkt in het groen. Een groep vrijwilligers gaat tussen 10.00 en 15.00 uur aan de slag op de Hoge Linie, een natuurgebied dat normaal niet voor publiek toegankelijk is. Iedereen die ook de handen uit de mouwen wil steken, kan helpen bij het knotten van wilgen. De begeleiding wordt verzorgd door de vrijwilligers van Staatsbosbeheer en voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd. Stevige werkschoenen of laarzen worden aanbevolen. Deelnemers verzamelen bij het toegangshek aan het parkeerterrein Panovenweg, bij de scouting en de bijentuin. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl.

  Natuurgebied De Hoge Linie wordt beheerd door Staatsbosbeheer, daarbij ondersteund door een werkgroep met vrijwilligers. Het terrein kent een grote variatie in plantensoorten en biedt broedgelegenheid voor vele soorten vogels. Tevens is het een leefgebied voor ree, bever, boommarter en otter. De Hoge Linie en Lage Linie hebben ook een bijzondere historische waarde; deze militaire vestingwerken dateren uit de 18e eeuw en zijn ontworpen door de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn. De Linie is daarmee uniek als een van de weinige plaatsen in Nederland waar een dergelijke verdedigingslinie nog gaaf aanwezig is.
  Op een deel van het terrein is de beplanting ingericht zoals die was toen de vesting nog in gebruik was: met meidoornhagen en knotwilgen. Het onderhoud hiervan is handwerk. Daarom wordt er door de vrijwilligers gesnoeid en gemaaid. In de winter worden ook de wilgen geknot.