Informatieavond woningen Elzenbos

  De Ontdekking, Brummen
  11 juli 2024
  19:00 uur


  BRUMMEN – Donderdagavond 11 juli is er informatieavond in de hal van het schoolgebouw De Ontdekking aan de Meengatstraat in Brummen. Medewerkers van de gemeente geven dan een toelichting over de volgende fase voor de plannen voor woningbouw in de wijk Elzenbos. Centraal daarbij staat het voorlopig ontwerp van een stedenbouwkundig plan voor fase 3 van deze uitbreidingswijk in Brummen. Belangstellenden zijn welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen, de plannen te bekijken, vragen te stellen en eventuele suggesties aan te dragen.

  In het afgelopen jaar is er veel werk verzet om te komen van een eerste proefverkaveling tot een opzet voor een voorlopig stedenbouwkundig plan. Veel inwoners hebben vorig jaar hun mening gegeven over de toen gepresenteerde plannen. In gesprek met buurtbewoners, vertegenwoordiger van Het Stroomdal en een werkgroep vanuit voedselbos Nieuwe Erven heeft de gemeente een aangepast plan gemaakt. Dit is door het college in april 2024 voorgelegd aan de raad, die unaniem van mening was dat deze plannen een goede basis vormen om het vervolggesprek aan te gaan met buurtbewoners en andere betrokkenen.

  Definitief plan

  Op de speciale webpagina brummen.nl/elzenbos is al de nodige informatie over de plannen te vinden. Tijdens de bijeenkomst op 11 juli worden de belangrijkste schetsen en plattegronden gepresenteerd. Dit om iedereen goed te informeren over de basis die er nu ligt, het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan. Ook is er ruimte om ideeën, wensen en knelpunten aan te geven. De inbreng moet uiteindelijk leiden tot een definitief stedenbouwkundig plan en uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging. Dit overigens op basis van de nieuwe spelregels van de Omgevingswet. Als alles volgens planning verloopt, zouden de eerste huizen in dit plangebied in 2027 gebouwd kunnen worden.

  Zoektocht naar goede balans

  Bij fase 3 gaat het om een omvangrijk gebied, namelijk vanaf de huidige bebouwing in de wijk tot aan de Elzenbosweg en de N348. Het zonnepark van BrummenEnergie valt er overigens buiten. In de aangepaste plannen is gezocht naar een goede balans tussen de forse woningbouwopgave waarvoor de gemeente staat, de kwaliteiten die het gebied kenmerken, de financiële mogelijkheden, de hoeveelheid openbaar groen en ook de inbedding van het voedselbos. In het ontwerp dat nu wordt gepresenteerd, worden ruim 260 nieuwe woningen gerealiseerd.