Bewonersavond woonwensen

  De Brink, Loenen
  8 juli 2024
  19:30 uur


  LOENEN – Loenen heeft een grote behoefte aan woningen, zowel starterswoningen voor de jongeren als levensloopbestendige woningen voor senioren. De komende jaren wil de Dorpsraad Loenen Zonnedorp zich sterk maken om dit te realiseren en daarom een WoonWensenOnderzoek uitvoeren. De eerste informatiebijeenkomst voor bewoners is op maandag 8 juli om 19.30 uur in De Brink.

  De Dorpsraad vraagt zich af welke woonbehoefte er is bij de inwoners met betrekking tot de woonwensen binnen Loenen voor de komende drie tot tien jaar. Er wordt onder andere gesproken over het behoud van jongeren én ouderen in Loenen, of er voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren, alleenstaanden, gezinnen en ouderen, welke behoefte er is aan woonzorg- en/of levensloopbestendige woningen.
  Uiteindelijk moet het WoonWensenOnderzoek (WWO) leiden tot een plan voor korte, middellange en langere termijn, waarmee zo concreet mogelijk de woonbehoefte van Loenen wordt ingevuld. De uitkomsten worden door de gemeente gedragen en zijn bepalend voor toekomstige woningbouw in het dorp.

  Het WWO in Loenen wordt uitgevoerd door de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) op verzoek van Dorpsraad Loenen Zonnedorp. De gemeente Apeldoorn ondersteunt het onderzoek. Op meerdere data worden WoonWensen-gesprekken (één op één gesprekken) gehouden in Loenen. Tijdens deze gesprekken gaat DKK dieper in op de woonwensen van de inwoners voor de toekomst. Deze één-op-ééngesprekken worden gehouden bij De Brink in Loenen. Informatie over het inschrijven voor deze gesprekken volgt nog.
  De Dorpsraad hoopt dat zoveel mogelijk inwoners met een woonwens meedoen aan dit onderzoek. Aanmelden kan vanaf nu tot en met 7 juli via loenenopdeveluwe.info. Als dat niet lukt, mag men ook aanmelden via info@dkkgelderland.nl o.v.v. WWO Loenen.