Inwonersavond omgevingsvisie

  Plein 5, Brummen
  26 juni 2024
  19:30 uur


  GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen willen meer groen in woonwijken, zelfs als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen en wegen. Dat blijkt uit onderzoek dat Moventem in februari en maart van dit jaar heeft uitgevoerd onder 748 respondenten. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van de omgevingsvisie.

  Uit de resultaten blijkt verder dat inwoners wel fietspaden en stoepen in woonwijken willen behouden. De meerderheid van de inwoners is tegen hoogbouw van meer dan vier etages in de kernen van Eerbeek en Brummen. Vooral ouderen willen dit niet.
  Het bouwen van extra woningen kan volgens inwoners het beste gedaan worden door leegstaande panden om te bouwen. Wat ook als mogelijkheid wordt genoemd is het plaatsen van nieuwe woningen tussen bestaande gebouwen. Oudere inwoners geven de voorkeur aan gevarieerde woningen die passen bij het groene en dorpse karakter.

  Landbouw

  Ongeveer de helft van de mensen vindt dat de landbouwgrond moet blijven zoals deze nu is. Zes op de tien respondenten vindt het belangrijk dat er op landbouwgrond meer ruimte is voor natuur, ook als dit betekent dat er minder ruimte is voor woningen of recreatie. Bijna iedereen wil op enige wijze bijdragen aan een duurzamere landbouw, onder meer door het kopen van meer seizoensproducten (twee op de drie) en/of producten van lokale boeren te kopen (nagenoeg twee op de drie).
  De Veluwe en de uiterwaarden bij de IJssel zijn favoriete recreatieplekken. Er is vraag naar meer horeca en culturele attracties, vooral onder jongere inwoners. Veel inwoners missen restaurants en winkels, en 40 procent vindt dat de gemeente meer bezoekers moet aantrekken.

  Geen geschikt werk

  Een derde van de inwoners vindt geen passend werk in Brummen. 15 Procent zou hier willen werken, maar vindt geen geschikt werk. Buurthuizen zijn vooral belangrijk voor 55-plussers, terwijl jongere inwoners sportclubs belangrijker vinden. De meeste respondenten missen geen plekken om buiten te sporten, hoewel jongere inwoners hier vaker behoefte aan hebben.
  Het onderzoek is gehouden in het kader van de omgevingsvisie die de gemeente Brummen opstelt. Dit is een document waarin keuzes worden gemaakt over de inrichting van de leefomgeving.

  Brummmenspreekt.nl