Participatieavond Burgersterrein

  Tjark Riks, Eerbeek
  10 juni 2024
  19:30 uur


  EERBEEK – De gemeente nodigt inwoners en ondernemers van Eerbeek uit om mee te praten over de invulling van het Burgersterrein in Eerbeek. Daarom wordt op maandag 10 juni een participatieavond gehouden in het Tjark Riks Centrum.

  Vorig jaar maakte de gemeente drie varianten van een schetsontwerp voor het Burgersterrein. De inwoners hadden een duidelijke voorkeur voor variant 1, waarin ‘wonen in een groene omgeving’ centraal staat. De gemeenteraad gaf unaniem groen lucht voor verdere uitwerking van deze variant en dit voorjaar is gestart met een voorlopig ontwerp en beeldkwaliteitsplan. Hierin worden eerder gemaakte keuzes verder uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welk woningtype waar komt, hoe de openbare ruimte wordt ingericht en hoe auto’s, fietsers en wandelaars een plek krijgen in het gebied.
  Hierover hoort de gemeente graag de mening van inwoners en ondernemers. Tijdens de participatieavond op 10 juni worden belangstellenden op de hoogte gebracht van de stand van zaken en welke stappen er nog volgen. Daarna wordt dieper ingegaan op een aantal ontwerpvragen voor het Burgersterrein. Het is de bedoeling dat in september een tweede bijeenkomst wordt gehouden, waarin de gemeente laat zien hoe de input van deze eerstea vond is verwerkt in de plannen.

  Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee klaar, het programma start om 19.30 uur. Iedereen die mee wil praten, kan zich tot uiterlijk 4 juni aanmelden via ruimtevooreerbeek@brummen.nl.
  brummen.nl/ruimtevooreerbeek