Wat hebben we bij de koffie?

    Ooipoortkerk, Doesburg
    1 mei 2024
    10:00 uur


    DOESBURG – Gids van Het Arsenaal in Doesburg, Leo van Bommel vertelt op woensdag 1 mei over zijn werk tijdens de ontmoetingsochtend ‘Wat hebben we bij de koffie’. Deze wordt iedere eerste woensdag van de maand gehouden in de Ooipoortkerk in Doesburg, van 10.00 tot 11.30 uur. Een kopje koffie/thee gaat niet alleen vergezeld van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. Leo van Bommel zal op 1 mei vertellen over de tijd dat het Arsenaal gebruikt werd als wapendepot. De toegang is gratis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de onkosten. ‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving. Iedereen is welkom.