Wandeling De Hoge Linie

  Viaduct Panovenweg, Doesburg
  13 april 2024
  10:00 uur


  DOESBURG – Het komende jaar is het weer een aantal keren mogelijk om te wandelen over De Hoge Linie in Doesburg. Dit deel van de vestingwerken is gewoonlijk gesloten voor publiek. De eerste wandeling is op zaterdag 13 april.

  De wandelingen zijn het initiatief van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Onder leiding van een gids kunnen geïnteresseerden een cultuurhistorische of een natuurhistorische wandeling maken. Tijdens de cultuurhistorische wandelingen worden vooral de geschiedenis, de aanleg en het gebruik van De Hoge Linie belicht. Deze vinden plaats op zaterdagen 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september en 12 oktober.
  Tijdens de natuurhistorische wandeltochten worden de accenten vooral gelegd op flora en fauna. Vooral ook de vogelliefhebbers zullen aan hun trekken komen. Deze wandelingen zijn op zaterdagen 20 april, 18 mei, 15 juni en 19 oktober.

  De rijke Hanzestad Doesburg was tegen 1560 een arme stad geworden met een ommuring, rondelen en stadspoorten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Franse bezetting (1672-1674) bleek die ommuring de vestingstad niet goed te kunnen beschermen. De oude stadsmuren en poorten werden afgebroken en er kwamen aarden wallen en muurtorens voor in de plaats. Rond 1672 werden deze door de Franse bezetter weer volledig afgebroken. Ruim twintig jaar later kreeg militair- en vestingbouwkundige Menno van Coehoorn de opdracht van de Raad van State om de grens lopende langs de Frontiersteden van Noord (Nieuweschans) tot Zuid (Sluis) te inspecteren. De conclusie was om nabij Doesburg verdedigingswerken tussen de Oude en Nieuwe IJssel te realiseren. In 1701 werd begonnen met de aanleg. Deze vestingwerken zijn goed bewaard gebleven en staan tegenwoordig bekend als de Hoge Linie en Lage Linie, inmiddels aangewezen als Rijksmonument.
  De vestingwerken van Menno van Coehoorn waren bedoeld om de stad te verdedigen tegen indringers. De Hoge en Lage Linie behoren tot de mooiste voorbeelden van verdedigingswerken volgens het zogenoemde Nieuw-Nederlands stelsel. Je kunt stellen dat men hier het werk van Menno van Coehoorn op zijn best kan zien, het best bewaard is gebleven en in die zin ook uniek is. Kenmerkend hiervoor is de doorlopende zigzaglijn in de werken. In Doesburg werden ze op enige afstand van de historische stadskern aangelegd, mogelijk vanwege de verbeterde aanvalstechnieken van die tijd. De ruimte tussen de vestingwerken en de stad werd vaak gebruikt voor de kampementen van het leger.

  Nu is de Lage Linie een voor publiek opengesteld wandelgebied en is ook menig bewoner of bezoeker daar te vinden. De Hoge Linie daarentegen is voor publiek niet toegankelijk. Hierdoor is er ecologisch gezien een bijzonder gebied ontstaan met een verscheidenheid aan planten, bomen, klein wild maar vooral een vrijheid voor vogels. De Doesburger is inmiddels wel gewend aan de hoeveelheid schatten die de stad te bieden heeft en kunnen worden bekeken. De Hoge Linie daarentegen is een ‘verborgen schat’.
  De bijdrage bedraagt 3,50 euro per persoon per wandeling. Reservering is uitsluitend vooraf mogelijk via de ticketshop van Stad en Ambt Doesborgh op deroodetooren.nl. De wandelingen beginnen uiterlijk 10.00 uur en hebben een minimale duur van een uur, afhankelijk van het verloop. Het vertrek voor iedere wandeling is vanaf de tunnel (onder het viaduct) aan de Panovenweg te Doesburg. Deelnemers dienen uiterlijk 9.55 uur aanwezig te zijn. Het advies is om wandelschoenen (of bij slecht weer laarzen) aan te trekken.