Spreekuur Grootouders voor het Klimaat

  Bibliotheek, Eerbeek
  5 juni 2024
  14:00 uur


  BRUMMEN/EERBEEK – De afdeling Brummen van Grootouders voor het Klimaat houden de komende tijd spreekuur in de bibliotheken van Eerbeek en Brummen. In Eerbeek zullen grootouders aanwezig zijn op dinsdag 9 april van 14.00 tot 16.00 uur, op donderdag 16 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op woensdag 5 juni van 14.00 tot 16.00 uur. In de bibliotheek van Brummen zijn de grootouders aanwezig op dinsdag 16 april van 14.00 tot 16.00 uur, op dinsdag 7 mei van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag 26 juni van 14.00 tot 16.00 uur.
  De afdeling in Brummen bestaat sinds kort. Grootouders voor het Klimaat willen een leefbare aarde nalaten voor alle kleinkinderen met schone lucht een schone bodem, schoon water en een rijke natuur. “We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt, en de laatste generatie die er iets aan kan doen”, aldus de grootouders. Ze maken zich zorgen over de gevolgen die ze om zich heen zien en zijn van mening dat we onze leefstijl moeten aanpassen.

  gvhk.brummen@gmail.com