Koffie en ontmoeting

    Emmaüskerk, Dieren
    13 maart 2024
    10:00 uur


    DIEREN – Op woensdagmorgen 13 maart is er weer gelegenheid in de Emmaüskerk om mensen te ontmoeten onder het genot van de koffie. Begin dit jaar heeft de locatieraad van de Emmaüskerk in Dieren de wens uitgesproken om op een vaste ochtend per maand hiervoor gelegenheid te geven. Dit initiatief sluit volledig aan bij het streven voor meer mensen een thuis te zijn. In deze tijd, waarin veel kerken worden gesloten, probeert de Emmaüskerk een regionale functie in te vullen. Op woensdag 14 februari bleek het in een behoefte te voorzien. Er was alle ruimte om met eenieder in gesprek te gaan, van heel luchtig tot heel serieus. Ook de mensen uit de omliggende plaatsen worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Voor de koffie of thee wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. De koffie is klaar vanaf 10.00 uur.