Inloopbijeenkomst mobiliteit

  De Wheme, Hall
  18 maart 2024
  17:00 uur


  GEM. BRUMMEN – De komende weken houdt de gemeente samen met de verschillende wijk- en dorpsraden inloopbijeenkomsten. Dan kan iedereen meer te weten komen over de eerste schetsen van een mobiliteitsvisie voor de gemeente Brummen.

  Dit is een nieuw gemeentelijk plan over welke doelen we proberen te halen voor verkeer en vervoer. Uiteindelijk moet dit plan richting geven aan een nog op te stellen uitvoeringsplan. Daarin staat welke maatregelen de gemeente in de komende jaren stap voor stap gaat uitvoeren.

  Achtergrondinformatie over het opstellen van een mobiliteitsvisie staat op brummen.nl/mobiliteit. Tijdens de inloopbijeenkomsten presenteert de gemeente de 4 belangrijkste doelen (opgaven), samen met 18 actiepunten. Belangrijkste vraag is of inwoners zich hierin herkennen en de visie en de actiepunten onderstrepen. Het document geeft een beeld voor de komende 25 jaar. De gemeente wil ook graag van inwoners weten welke acties of (verkeers)maatregelen zij al in de komende jaren in hun kern zouden moeten uitvoeren. Tijdens de bijeenkomsten is er volop gelegenheid vragen te stellen of een reactie te geven. Deze betrekt het college later dit voorjaar bij de besluitvorming over de mobiliteitsvisie.
  Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit. Maandag 18 maart wordt er van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Wheme in Hall. Donderdag 21 maart van 17.00 tot 19.00 uur in Plein 5 in Brummen. Inwoners van Empe kunnen op dinsdag 26 maart van 17.00 tot 19.00 terecht in het ’t Oorveld. Op een nog nader te bepalen datum wordt er ook een bijeenkomst in Leuvenheim gehouden.

  Iedereen kan tijdens deze bijeenkomsten binnenlopen op het moment dat het beste uitkomt. Er is geen centrale presentatie. Medewerkers en bestuurders van de gemeente en bureau Goudappel staan klaar om bezoekers te woord te staan. Vooraf aanmelden is niet nodig.
  Het college verwerkt de informatie van deze bijeenkomsten in de eindversie van het plan. Het doel is nog voor de zomer de visie af te ronden en door de raad te laten vaststellen.De jaren daarna voert de gemeente de andere maatregelen stap voor stap uit