Wijkbijeenkomst: wonen voor ouderen binnenstad

  Stadhuis, Doesburg
  7 maart 2024
  16:00 uur


  DOESBURG – Stichting Doesburgerinitiatief houdt donderdag 7 maart een wijkbijeenkomst voor oudere inwoners van de Doesburgse binnenstad. Doel is om oudere bewoners te laten nadenken over hun woonwensen in de nabije toekomst.

  Aanleiding voor deze bijeenkomst is de gemeentelijke woonzorgwelzijnvisie, waarop inwoners van Doesburg tot 21 maart kunnen reageren. “In die visie is tot 2030 geen nieuwbouw voorzien in de binnenstad. Alle nieuwbouw vindt plaats in de wijken De Ooi en Beinum. Aangenomen mag worden dat oudere inwoners van de binnenstad, die op termijn zouden willen verhuizen naar een meer geschikte woning, in de binnenstad willen blijven wonen met behoud van hun sociale netwerk en dichtbij voorzieningen”, aldus de mensen achter Doesburgerinitiatief. Deze groep stelt nu de vraag: moeten ouderen de Doesburgse binnenstad uit of kunnen zij in de binnenstad blijven wonen? En welk soort woningen is daarvoor nodig?
  Met de resultaten van de bijeenkomst wil Doesburgerinitiatief bij de gemeente aandacht vragen voor de bijzondere situatie in de binnenstad en suggesties aandragen voor de gemeentelijke Woonzorgwelzijnvisie.

  Volgens Doesburgerinitiatief is bijna de helft van de inwoners van de binnenstad ouder dan 65. “In de komende jaren zullen ze steeds ouder worden en meer te maken gaan krijgen met fysieke en mentale beperkingen. Ondanks dat moet iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, terwijl in de komende jaren de beschikbaarheid van professionele zorg alleen maar minder wordt. En velen zullen een gebrek aan professionele zorg niet kunnen opvangen met mantelzorgers”
  Centraal in de wijkbijeenkomst staat daarom de vraag: “Hoe kunnen ouder wordende inwoners in de Binnenstad blijven wonen en welk soort woningen is daarvoor nodig?”

  De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 7 maart om 16.00 uur in de Burgerzaal van het (oude) stadhuis aan de Gastelaarsstraat. Aanmelden is gewenst via doesburgerinitiatief@ziggo.nl.