Koffieochtend

  Ooipoortkerk, Doesburg
  7 februari 2024
  10:00 uur


  DOESBURG – Op woensdag 7 februari is iedereen welkom bij de inloopochtend ‘Wat hebben we bij de koffie?’ in de Ooipoortkerk in Doesburg. Van 10.00 tot 11.30 uur is er koffie en thee met wat lekkers. Daarnaast zal Thijs de Bruijn iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Doesburg.
  ‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maand, waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dit kan een gastspreker zijn, iets met verhalen, of muziek.
  De Ooipoortkerk is te vinden aan de Ooipoortstraat 52 in Doesburg. Bezoekers kunnen een vrijwillige bijdrage geven om de onkosten te dekken.

  Wim Gilsing, w.gilsing@outlook.com