Oecumenische dienst

    Protestantse Kerk, Loenen
    21 januari 2024
    10:00 uur


    LOENEN – Op zondag 21 januari wordt in de Protestantse kerk in Loenen een oecumenische dienst gehouden. De organisatie berust bij de Locatieraad van de St. Antonius Parochie en de Kerkenraad van de Protestantse kerk. Het thema is van de landelijke gebedsweek van de eenheid van de kerken. Alle gelovigen worden geroepen om één te zijn. Medewerking wordt verleend door het RK kerkkoor Con Spirito. Dominee Marcel Oostenbrink en Joke van Aggelen gaan voor in deze dienst. Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De dienst begint om 10.00 uur.