Kerkdienst: Colombia

  Galluskerk, Angerlo
  21 januari 2024
  10:00 uur


  ANGERLO – In de viering van zondag 21 januari in de Galluskerk in Angerlo staat het land Colombia centraal. De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Elise Wijnands.

  Colombia is een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is. Dit heeft geleid tot een 50 jaar durende burgeroorlog. Er is nog steeds veel huiselijk geweld en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen worden achtergesteld. Alleen als er meer gelijkheid komt, kan de recente vrede behouden blijven.
  Het jarenlange gewapende conflict in het land heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? Om toekomstige predikanten te steunen, heeft Kerk in Actie een project in het leven geroepen, dat door de PKN Angerlo-Doesburg sinds juni 2023 financieel wordt gesteund. In de viering wordt gecollecteerd voor dit project.

  In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én in kerk. Zo leidt ze toekomstige predikanten op om straks, samen met hun gemeenteleden, om te zien naar anderen. Momenteel is zij in Nederland en zij werkt mee aan de viering. Na afloop is er koffie en thee met taart in de Whemerhof en zal zij vertellen over Colombia en vragen beantwoorden over haar werk.