Bijeenkomst Rheejes Proate

    Dorpshuis, Rheden
    21 december 2023
    10:00 uur


    RHEDEN – Op donderdag 21 december om 10.00 uur is in het Dorpshuis te Rheden de laatste bijeenkomst van Rheejes Proate in 2023. De ochtend begint met een kerstverhaal, geschreven door Dick Bosveld en voorgelezen door Ria Miedema-Bosveld. Bekende Rhedenaren worden hierin opgevoerd in een misschien voor sommigen herkenbare gebeurtenis. Hans van Onzen zal daarna spreken over het verhaal van de ster van Bethlehem, die ruim 2000 jaar geleden rond de kortste dag aan de hemel gezien zou zijn geweest. Tenminste volgens de overlevering, maar er zijn hieromtrent nog vele vragen. Wat wisten de volken rond het begin van de jaartelling over de hemelverschijnselen? En klopt de jaartelling wel? Spoort het kerstverhaal met de geschiedschrijving? Mocht er daarna nog tijd over zijn, dan worden foto’s getoond van de activiteiten, die gedurende dit jaar door Rheejes Proate zijn georganiseerd.
    Toegang voor deze obijeenkomst bedraagt 3,50 euro.