Preek van de Leek: mr. Corstens

  Grote Kerk, Velp
  10 december 2023
  10:00 uur


  VELP – Mr. Geert Corstens verzorgt zondag 10 december de ‘preek van de leek’ in de Grote Kerk in Velp. Het thema is ‘Vergeven’.

  “Het Onze Vader zegt ‘en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’”, citeert Corstens. “Door vergeving herstellen we de band tussen ons en onze tegenstrever. Maar door vergeving bevrijden we onszelf ook van de vijandschap en soms de haat jegens de ander. Vergeving is dus gericht op de ander, maar doe je ook voor jezelf. Vergeving is een opgave. Soms is die niet op te brengen. Dat kan heel begrijpelijk zijn, maar mooier is dit toch te doen.”
  Uitgangspunt in Corstens’ preek is het verhaal van de verloren zoon. Liturg is ds. Klaas Eldering. Muzikale medewerking wordt verleend door de jonge, veelzijdige violiste Vivian de Graaff. Vivian heeft al een indrukwekkende staat van dienst zowel als soliste als in ensembles en als concertmeester.
  Mr. Geert Corstens (1946) studeerde rechten in Nijmegen en Amsterdam. Hij was officier van justitie te Arnhem en daarna hoogleraar strafrecht in Nijmegen. Van 1995 tot 2014 had hij zitting in de Hoge Raad der Nederlanden, waarvan de laatste 6 jaar als president. In Arnhem is hij voorzitter van de Stichting War Requiem-Bridge to the future. Op 17 oktober dit jaar ontving hij een eredoctoraat aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mr. Corstens wordt af en toe uitgenodigd een ‘preek van de leek’ te houden. De inhoud heeft dan steeds te maken met vragen van recht, gerechtigheid, barmhartigheid, vergeving en verzoening. Zijn preek in Velp begint om 10.00 uur.