Bijeenkomst PCOB

    Grotenhuys, Doesburg
    28 november 2023
    14:30 uur


    DOESBURG – De PCOB in Doesburg komt dinsdag 28 november weer bijeen in het restaurant van Grotenhuys. Deze middag is de ledenvergadering, gevolgd door een presentatie van Cindy de With. Zij vertelt over Liemosa, een organisatie gericht op mensen met dementie en hun naasten in onder andere de gemeente Doesburg. Liemosa is een samenwerkingsverband van vijftien zorg- en welzijnsorganisaties die samenwerken om te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun normale leven kunnen voortzetten. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot ongeveer 16.30 uur.