Coronaprik halen

  Theothorne, Dieren
  6 december 2023
  00:00 uur


  REGIO – Inwoners van deze regio die in aanmerking komen voor een coronaprik kunnen tot 22 december naast de vaste locaties in Arnhem en Ede ook dichter bij huis terecht. In zowel Dieren als Doesburg opent de GGD Gelderland-Midden kleinschalige corona pop-up priklocaties.

  Op de volgende dagen is er een priklocatie in Theothorne in Dieren geopend: woensdag 15, 22 en 29 november en woensdag 6 en 13 december. In Doesburg kunnen mensen terecht in de Buurtacademie aan De Linie 4 op woensdag 29 november en woensdag 20 december.
  Om de vaccinatie te halen is het nodig om een afspraak te maken via planjeprik.nl of 0800-7070. De beschikbare plekken op de pop-up priklocaties zijn beperkt. “De corona pop-up priklocaties zijn vooral bedoeld voor mensen voor wie het lastiger is om naar onze vaste priklocaties in Arnhem en Ede te komen”, zegt Jeroen Willemsen, teamleider najaarscampagne bij GGD Gelderland-Midden.

  De drie vaste vaccinatielocaties in Arnhem (Presikhaaf en Kronenburg) en Ede blijven doordeweeks open tot in de laatste week van de najaarscampagne, van 18 tot en met 22 december. De coronaprik is verkrijgbaar op afspraak. Alleen 60-plussers krijgen een uitnodigingsbrief. Het uitnodigen gaat in delen. Er zijn nog uitnodigingen onderweg. Sommige mensen krijgen een uitnodiging waarin al een afspraakdatum, tijd en locatie staat. De overige groepen die in aanmerking komen voor deze vaccinatieronde, krijgen geen uitnodiging. Willemsen: “Heb je een uitnodiging ontvangen met daarin een afspraakdatum en kan je dan niet? Verzet dan alsjeblieft de gemaakte afspraak. Dan komt de plek vrij voor iemand anders.”
  “Er zijn ook mensen die door een ernstige ziekte of beperking niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Deze mensen prikken we thuis”, voegt Willemsen toe. Zij kunnen bellen met 0800 – 2077.

  Deze vaccinatieronde is voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat zijn 60-plussers, volwassenen die de griepprik krijgen aangeboden, kinderen en volwassen met een medisch hoog risico en zwangeren. Ook zorgmedewerkers mogen de prik halen. Om de mensen met een kwetsbare gezondheid voor wie zij zorgen te beschermen. Dat geldt ook voor mensen met een kwetsbaar gezinslid. Met de coronaprik breng je je bescherming weer op peil, aldus de GGD.
  De vaccinatieronde loopt tot en met 22 december 2023. Voor zwangeren en mensen met een medisch hoog risico, blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar. Het vaccin waarmee wordt geprikt is aangepast aan de variant van het virus die nu veel rondgaat.

  mijnvraagovercorona.nl