Spreekuur Fietsersbond

  Bibliotheek, Dieren
  13 november 2023
  15:45 uur


  DIEREN – De afdeling Rheden-Rozendaal van de Fietsersbond houdt het komend half jaar een proef met inloopspreekuren. Maandelijks kunnen inwoners aangeven wat hen bezighoudt op het gebied van fietsen.

  De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers op zowel landelijk en provinciaal als lokaal terrein. De lokale afdeling wil graag weten welke knelpunten fietsers ervaren en welke oplossing zij mogelijk zien. Dit horen zij het liefst van de fietsers zelf. De Fietsersbond toetst deze informatie aan het beleid van de landelijke bond en neemt het daarna mee naar het periodieke overleg met de gemeente en provincie.
  Ook kunnen fietsers terecht met vragen op fietsgebied, zoals over veilig fietsen op latere leeftijd.

  Het eerste spreekuur is op maandag 13 november, van 15.45 tot 16.45 uur in de bibliotheek in Dieren. Op maandag 11 december is er, op dezelfde tijd, een spreekuur in het dorpshuis in Rheden. Later komt ook Velp aan de beurt.

  rheden-rozendaal@fietsersbond.nl