Wat hebben we bij de koffie?

  Ooipoortkerk, Doesburg
  1 november 2023
  10:00 uur


  DOESBURG – Eddy Berentsen is woensdag 1 november te gast tijdens de ontmoetingsochtend ‘wat hebben we op de koffie?’ Elke eerste woensdag van de maand gaan de koffie en thee niet alleen vergezeld van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Deze ochtend vertelt Berentsen over zijn plannen om de kunstcollectie van Jan en Jetty Homan terug te halen naar Doesburg. Hij wil een museum realiseren in het gebouw van de Meulenvelders aan de Bergstraat. ‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt gehouden in de koffieruimte van de Ooipoortkerk en duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Om de onkosten te dekken wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. ‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving.

  w.gilsing@outlook.com
  woudenberg.rienans@gmail.com