Wat hebben we bij de koffie

    Ooipoortkerk, Doesburg
    4 oktober 2023
    10:00 uur


    DOESBURG – De koffieochtenden ‘Wat hebben we bij de koffie?’ in Doesburg worden dit seizoen voortgezet in de Ooipoortkerk. Tijdens de eerste bijeenkomst op woensdag 4 oktober zijn zilversmeden Marcel en Annet Blok te gast. Zij vertellen een half uur lang over hun werk. Annet ontwerpt sieraden, Marcel ontwerpt objecten en gebruiksvoorwerpen.
    ‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie en thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, iets met verhalen of muziek. Dit programma duurt maximaal een half uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek. De inloop duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in verband met de onkosten. ‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving.