Raadsvergadering

  Gemeentehuis, Brummen
  21 september 2023
  20:00 uur


  BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 21 september om 20.00 uur bijeen voor een besluitvormende vergadering. Er staan elf inhoudelijke voorstellen op de agenda, waarvan over vijf nog wordt gesproken voordat er een besluit over wordt genomen.

  De vijf bespreekstukken zijn een nieuwe kadernota voor gemeentelijke inkoop, het Integraal Huisvestigsplan (IHP) voor scholen, de verordening stimuleringsregeling, een voorstel over hoe om te gaan met bezwaren die zijn ingediend tegen het actieve grondbeleid waar de raad eerder dit jaar toe heeft besloten en tot slot de visie op sport en bewegen.
  Daarnaast wordt over zes onderwerpen een besluit genomen. Omdat tijdens de raadsfora is gebleken dat alle fracties deze voorstellen steunen, wordt hier deze avond niet meer over gedebatteerd. Het gaat onder andere om het voorstel over de opheffing van openbare basisschool de Spr@nkel, het vergaderschema van de raad voor 2024, het bestemmingsplan voor de Beekwal en omgeving in Eerbeek, een actuele verordening voor de bezwaarschriftencommissie en een voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor de ontwikkeling op het perceel Stuijvenburchstraat 147 in Eerbeek.

  De agenda met bijbehorende stukken is terug te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. De vergadering is openbaar en bij te wonen in het gemeentehuis. De lokale omroep zendt de bijeenkomst uit.
  Voorafgaand aan de vergadering, vanaf 19.30 uur, is er een raadsontmoeting. Inwoners kunnen in de hal van het gemeentehuis in gesprek met raadsleden. Aanmelden hiervoor is niet nodig.