Expositie Historie Loenen

  Koetshuis Ter Horst, Loenen
  15 september 2023
  11:00 uur


  LOENEN – Veel mensen zijn gek op oude foto’s en ansichten van hun geboorteplaats. Zij doen er veel moeite voor om de verzameling zo compleet mogelijk te maken. In Loenen is dat niet anders. Het mooiste is wellicht om meerdere verzamelingen te bundelen in een grote collectie. Dit is in Loenen ook gebeurd. Een vijftal mannen heeft de koppen bij elkaar gestoken om kaarten, foto’s en verhalen over oud-Loenen samen te brengen. Dit resulteerde in een organisatie die ‘Stichting Historie Loenen’ als naam kreeg. Dit was in 2013. In 2023 wordt dit moment gevierd met een jubileumtentoonstelling in de koetshuizen van kasteel Ter Horst op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september.

  Henk Slief woont tegenwoordig in Apeldoorn, maar woonde een groot deel van zijn leven in Loenen. Hij was een groot voorstander van een stichting in het dorp, want hij wist uit ervaring dat er in de schoenendozen bij veel inwoners veel oud materiaal lag. Hij kwam Jan Janssen tegen en samen gingen ze aan de slag. De oprichting van hun Stichting Historie Loenen vond plaats op 10 juli 2013. Hiervoor moest een logo komen. Janssen, die creatieve talenten bezit, bedacht er één met de vier Loenense torens van de RK kerk, De NH. Kerk, De Vrijenberg en kasteel Ter Horst.
  De doelstelling van de Stichting werd omschreven met de tekst: “Behouden van het cultureel erfgoed van Loenen Veluwe, in de ruimste zin door het organiseren van exposities, houden van lezingen, het aanleggen van verzamelingen, foto’s, films en verdere documentatie en objecten.”

  Schoolfoto’s

  De mannen plaatsten oproepen in de kranten, waarop door velen enthousiast werd gereageerd. Er werden vele bezoeken gebracht en oude foto’s nauwkeurig bekeken. Vooral het bekijken van de honderden schoolfoto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt, vergde veel tijd. Honderden foto’s kwamen binnen, maar ook films. Maar het meest nieuwsgierig was men naar vele ansichtkaarten die verzameld waren. Veel bekende van waterval, kasteel en Den Eikenboom, maar vaak kwamen er ook bijzondere kaarten boven water, die maar zelden zijn verhandeld. Vooral Adriaan Klomp was ijverig in het noteren van alle verzamelde gegevens. Hij wilde zo compleet mogelijk zijn, want er was in februari 2014 al een eerste expositie in De Brink met de titel ‘Vrogger in Loenen’. Dit was een groot succes. Velen kwamen kijken en soms ook aanvullingen geven op de informatie bij de betreffende foto’s.

  Mooie verhalen

  De mannen van Historie Loenen hoorden veel aan de keukentafels over de oorlog en bevrijding. Er was zoveel materiaal binnengekomen en verzameld, dat besloten werd om bij 70 jaar bevrijding weer een expositie te houden. Vooral Adriaan en Jan hoorden bij hun thuisbezoeken zoveel mooie verhalen dat zij besloten deze op te schrijven en de tekst bij de foto’s te hangen. De bezoekers vonden het bijzonder interessant. Het bestuur kreeg verzoeken om de foto’s en verhalen te bundelen in een boek. Dit vergde veel voorwerk. Tot het laatst werd nog nieuwe informatie en foto’s verwerkt. Na een lange intensieve voorbereiding werd op 3 augustus 2019 het fraaie boek ‘Herinneringen aan de Oorlogsjaren in Loenen’ gepresenteerd bij kasteel Ter Horst. Terecht kregen Adriaan Klomp en Jan Janssen veel lof toegezwaaid voor het maken van dit boek, dat in korte tijd werd uitverkocht.

  Graftrommels

  De stichting deed nog meer. Een mooi initiatief was het restaureren van de oude graftrommels op het kerkhof bij de Protestantse kerk. Met veel geduld en ‘gepriegel’ werden de bloemetjes in de trommels gerestaureerd. Jaarlijks worden nu de trommels in het voorjaar op de graven gelegd en in het najaar, ter bescherming tegen het weer, in de schuur gelegd.
  Tussendoor werden er fotomiddagen gehouden in de Bruisbeek. Er werden dan foto’s vertoond waar men meer informatie over wilde hebben. Iedere keer was er veel animo en gaven de aanwezigen leuke aanvullingen op de foto’s, al bleek dat sommigen de namen in twijfels trokken. In De Hunekamp werd ook een grote expositie gehouden met foto’s en oude spullen.

  Exposities

  Helaas kreeg Historie Loenen pech omdat door corona niet de tentoonstelling 75 jaar Bevrijding door kon gaan in 2020. Alles hadden de mannen in kannen en kruiken en nu moest alles weer worden opgeborgen. Toch gloorde er weer licht aan de horizon toen alles weer open ging en ook het bestuur plannen maakte om het 10-jarig bestaan te vieren en tevens de uitgestelde expositie 75 jaar bevrijding te houden.
  De exposities gaan nu plaatsvinden op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september in de koetshuizen op het voorplein bij Kasteel Ter Horst. Een ruimte is ingericht voor 10 jaar Historie Loenen en een andere ruimte voor 75+3 jaar bevrijding van Loenen. Er zijn veel foto’s, films en ander materiaal dat herinnert aan oorlog en bevrijding.
  Op vrijdag 15 september kan men terecht van 11.00 tot 19.00 uur, zaterdag 16 september van 11.00 tot 21.00 uur en zondag 17 september van 11.00 tot 18.00 uur.

  Foto: Jan Janssen