Informatieavond Spoorzone

  Tjark Riks, Eerbeek
  11 september 2023
  19:30 uur


  EERBEEK – De gemeente Brummen verzorgt begin september twee informatieavonden over projecten die belangrijk zijn voor Eerbeek. Op maandag 4 september wordt er gesproken over de invulling van het braakliggende Burgersterrein. Op maandag 11 september gaat het over de toekomstige invulling en herinrichting van de zogenoemde Spoorzone. Belangstellenden kunnen zich deze avond laten bijpraten, maar ook meedenken over de plannen.

  De gemeente verwacht veel geïnteresseerden voor deze avonden. Om een goede inschatting te maken van het aantal deelnemers, wordt men verzocht zich aan te melden via ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Vermeld in de mail om welke informatieavond(en) het gaat en hoeveel personen er komen.

  Burgersterrein

  Al vele jaren ligt het terrein van de voormalige bedrijf Burgers braak. Maar daar komt verandering in. De gemeente gaat na de zomer aan de slag om plannen te maken voor de invulling van dit terrein. Het gemeentebestuur wil graag dat inwoners en ondernemers van Eerbeek hierover actief meedenken. Dit kan dus op maandag 4 september om 19.30 uur in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Deze bijeenkomst bestaat uit een informatiegedeelte waarin wordt uitgelegd hoe de plannen voor het Burgersterrein worden gemaakt en waar rekening mee moet worden gehouden. Daarna is er een interactief gedeelte, waar iedereen gelegenheid krijgt zijn of haar ideeën voor het terrein kenbaar te maken.

  Spoorzone

  Een week later, op maandagavond 11 september, is er een vergelijkbare bijeenkomst over de Spoorzone. Ook deze is in het Tjark Rikscentrum en begint eveneens om 19.30 uur. Bij de Spoorzone gaat het om het gebied langs het spoor, dus het Elis Ligtleeplein, het Beekpad en het Kerstenterrein. Ook deze avond start met een gezamenlijke gedeelte met uitleg over het gebied, de procedure en de randvoorwaarden. Vervolgens is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om wensen en ideeën op tafel te krijgen.

  En verder

  Na deze twee inhoudelijke bijeenkomsten in september gaan de gemeentelijke medewerkers en hun adviseurs aan de slag om ideeën en meningen op een rijtje te zetten en te verwerken in de te ontwikkelen plannen. Het is de bedoeling dat nog in oktober een tweede informatieavond wordt gehouden, waarin aangegeven wordt hoe alle inbreng is verwerkt tot verbeterde plannen voor het Burgersterrein en de Spoorzone.

  brummen.nl/ruimtevooreerbeek