Afscheidsborrel

  Komdersuut, Angerlo
  11 juli 2023
  15:00 uur


  ANGERLO – Ontmoetingsplek Komdersuut in Angerlo gaat sluiten. Per 1 augustus stoppen alle activiteiten.

  Komdersuut is in de zomer van 2018 opgericht door een kleine groep mensen die een nieuwe bestemming zochten voor de voormalige pastorie in Angerlo. Het werd een gemeenschapshuis, met ruimte voor ontmoeting, waar onderlinge betrokkenheid bevorderd wordt, die aansluit bij de sociale, maatschappelijke en levensbeschouwelijke relevantie van alle dag en hoop biedt bij de uitdagingen van deze tijd.
  Vanaf 2018 tot 2020 is er hard gewerkt om de pastorie geschikt te maken als gemeenschapshuis, dit met financiële hulp van de Protestantse Kerk in Nederland (de PKN), de Protestants Gemeente Angerlo Doesburg en vele, vaak ook lokale, fondsen. Vanaf het begin is er gestart met het ontwikkelen van activiteiten vanuit een visie van ontmoeting en inspiratie tot de coronaperiode roet in het eten gooide. Pas in het seizoen 2022/2023 was er sprake van een doorstart en langzaam werden steeds meer activiteiten ontwikkeld.
  Het lukt het bestuur echter niet om Komdersuut uit te bouwen tot wat de vrijwilligers voor ogen hadden. “De tijd die we als bestuur nodig hebben om gestalte te geven aan alles wat we graag willen bereiken, is onvoldoende gebleken. Corona, de hoge energielasten en het stoppen van de subsidie door de Protestantse Gemeente Angerlo Doesburg voor de jaren na 2023 hebben ons, met pijn in het hart, doen besluiten de activiteiten van Komdersuut te stoppen”, laat het bestuur weten. “Door het ontbreken van de nodige financiële ruimte is het niet mogelijk om een betaalde (deeltijd) coördinator aan te stellen die Komdersuut verder voortvarend kan opbouwen. Ook is er een tekort aan actieve vrijwilligers, met name in de bestuursfuncties.”

  Per 1 augustus aanstaande sluiten definitief de deuren. De al geplande activiteiten in juli gaan door zoals gepland. Op zaterdag 15 juli is er een afscheidsborrel, van 15.00 tot 18.00 uur in Komdersuut. Alle vrijwilligers die iets voor Komdersuut hebben gedaan, reguliere gasten en belangstellenden zijn welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 juli via info@komdersuut.nl.