Gemeente in gesprek met inwoners

  Landgoed Avegoor, Ellecom
  30 mei 2023
  16:00 uur


  GEM.RHEDEN – De gemeente Rheden gaat op dinsdag 30 mei in Ellecom en op donderdag 1 juni in Velp met inwoners en ondernemers in gesprek over de vraag hoe de dorpen er over twintig jaar uitzien. De resultaten van de dorps­gesprekken worden verwerkt in een omgevingsvisie voor de hele gemeente.

  De omgevingsvisie wordt een belangrijk document voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Rheden. De omgevingsvisie gaat over allerlei onderwerpen, zoals wonen, werken, verkeer, natuur, landschap, energievoorziening, cultuurhistorie en nog veel meer. In de omgevingsvisie worden keuzes gemaakt over wat de gemeente, inwoners en ondernemers willen behouden en versterken of juist willen veranderen. Wat is er nodig om de dorpen in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden, hoe kan het landschap voorbereid worden op het veranderend klimaat en hoe kan de lokale economie versterkt worden? Het zijn allemaal onderwerpen die hierin terugkomen.
  In vijf van de zeven kernen heeft de gemeente al een dorpsgesprek gevoerd. Nu kunnen de inwoners en ondernemers uit de dorpen Ellecom en Velp in gesprek met de gemeente over hun wensen tijdens het dorpsgesprek. De gesprekken vinden plaats op 30 mei in Ellecom op Landgoed Avegoor en op 1 juni in Velp in buurthuis De Poort. Aanmelden kan via rheden.nl/dorpsgesprek. Vrij inlopen is ook mogelijk tussen 16.00 en 18.00 uur en 19.00 en 21.00 uur.