Informatieavond Klompenpad

    Oortveld, Empe
    9 mei 2023
    20:00 uur


    EMPE/TONDEN – Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Brummen houden op dinsdag 9 mei een informatieavond over het nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde, Klompenpad in Empe en Tonden. Er wordt uitgelegd wat Klompenpaden zijn en welke stappen gezet moeten worden om een Klompenpad te realiseren. Ook wordt de concept route voor een Klompenpad in Empe/Tonden gepresenteerd. Er is uiteraard ruimte voor vragen en de aanwezigen worden uitgenodigd actief mee te denken over de route.
    De informatieavond vindt plaats in buurthuis ’t Oortveld, aan de Emperweg 41. Vanaf 19.30 uur kan iedereen binnenlopen. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.