Raadsfora

  Gemeentehuis, Brummen
  6 april 2023
  19:00 uur


  GEM. BRUMMEN – Tijdens de raadsfora voor de maand april op donderdag 6 april bespreekt de gemeenteraad van Brummen zeven inhoudelijke onderwerpen. Om 19.00 uur start in de raadszaal het forum Bestuur. Aansluitend is in dezelfde ruimte het forum Sociaal Domein. Het forum Sociaal Domein bevat vijf onderwerpen, waaronder de raadsinformatiebrieven over minimabeleid en ondersteunende maatregelen armoede. Ook gaan college en raad in gesprek over het rapport rekenkamercommissie: toegankelijkheid van de preventie hulp jeugdigen. Deze bijeenkomsten worden live uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom/RTV 794.
  Om 20.00 uur start in zaal Leuvenheim het forum Fysieke Leefomgeving. Hier staan twee voorstellen over de grondstrategie op de agenda.
  De bijeenkomsten zijn openbaar en door iedereen bij te wonen. De agenda’s en achterliggende stukken zijn te vinden op brummen.nl. Wie in wil spreken, kan dit doorgeven aan de griffie van de raad. Dit kan via griffie@brummen.nl of 0575-568531.