Open erf biodiversiteit

  Cortenoeverseweg 94, Brummen
  1 april 2023
  14:00 uur


  BRUMMEN – Rita Schoonman en Harald Wouters zijn ambassadeurs voor de biodiversiteit in Brummen. Op zaterdag 1 april verzorgen Rita en Harald een inspiratiedag over biodiversiteit op hun erf in Brummen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van het buitengebied met een erf of grote tuin in de gemeente Brummen. Rita en Harald laten zien welke maatregelen er al genomen zijn om de biodiversiteit te verhogen, maar ook wat er nog gedaan kan en moet worden.

  De inspiratiedag is een activiteit van het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui. Veel particulieren zoals Rita en Harald proberen de biodiversiteit een handje te helpen in hun tuin of op hun land. De groep particulieren met iets meer dan een grote tuin – 0,5 tot 5 hectare grond, maar geen agrarische bestemming – heeft veel potentie voor het verhogen van natuurwaarden. Voor deze groep particuliere eigenaren, die verdieping zoeken over biodiversiteit, is er het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui. In dit praktijknetwerk gaat het om kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en inspiratie over biodiversiteit. Al in 23 Gelderse gemeenten is een lokaal praktijknetwerk actief. De bijeenkomst van 1 april is bedoeld om buitenlui uit de gemeente Brummen met elkaar te laten kennismaken en te laten beoordelen of en hoe zo’n netwerk in Brummen eruit zou zien. Het Praktijknetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

  Aanmelden

  Mensen met een wat grotere tuin zijn van harte welkom op Hoeve de Asch, Cortenoeverseweg 94 in Brummen. Na een introductie met koffie en thee start een rondwandeling op het erf. Graag laten de ambassadeurs zien welke afwegingen en keuzes zij zijn tegengekomen en wisselen daarover graag van gedachten. Met de deelnemers worden onderling tips en ideeën gedeeld over het verhogen van biodiversiteit in de eigen tuin. De bijeenkomst start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Het einde is om 17.00 uur. Aanmelden kan via rschoonman@gmail.com.

  De grond van Rita Schoonman en Harald Wouters