Dorpsgesprek: Havelan

  Dorpshuis, Rheden
  27 maart 2023
  17:00 uur


  RHEDEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden gaat op maandag 27 maart met inwoners, ondernemers en verenigingen in gesprek over de toekomst van bedrijventerrein Haveland. Het verouderde bedrijventerrein in het dorp Rheden is in beeld als mogelijke woningbouwlocatie.

  Eind 2020 staakte metaalbedrijf GS Staalwerken de productie op bedrijventerrein Haveland in Rheden. Sindsdien ligt het terrein van circa 3 hectare braak. Veel inwoners van Rheden vragen zich af of het niet beter is hier woningen te bouwen in plaats van nieuwe bedrijven aan te trekken. Uit een verkenning blijkt echter dat woningbouw op dit moment niet mogelijk is door milieuhinder van omliggende bedrijven, meldt de gemeente. Woningbouw is alleen mogelijk als ook de rest van het bedrijventerrein wordt betrokken in de afweging.
  Wethouder Paul Hofman verklaart: “Nieuwe bedrijvigheid is wel mogelijk, maar als we liever ruimte maken voor woningbouw, dan zouden we naar het hele bedrijventerrein Haveland moeten kijken. In potentie ontstaat dan ruimte voor zo’n duizend woningen. Hierover willen we met onze inwoners het gesprek aangaan.”
  Naast woningbouw zou er op Haveland ook ruimte moeten komen voor kleinschalige bedrijvigheid. “We denken nu aan een combinatie van wonen en nieuwe bedrijvigheid, zodat het aantal arbeidsplaatsen op Haveland minimaal behouden blijft. Daar werken nu zo’n 250 mensen. Deze ontwikkeling kan ook een belangrijke impuls geven aan het centrum en de voorzieningen in Rheden”, zegt wethouder Ronald ter Hoeven.

  Dorpsgesprek

  Het college wil nu met inwoners, ondernemers en verenigingen in gesprek hoe zij de toekomst van Haveland zien. Dit doen zij tijdens een dorpsgesprek op maandag 27 maart in het Dorpshuis. Inwoners en ondernemers die willen meepraten en meedenken, kunnen zich aanmelden via rheden.nl/dorpsgesprek. Er is een gespreksronde tussen 17.00 en 18.30 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur.
  De uitkomsten van de dorpsgesprekken worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad de herontwikkeling van bedrijventerrein Haveland omarmt, gaat het college aan de slag met de uitwerking van een plan om dit te kunnen realiseren. Dat gebeurt dan in samenwerking met de Groene Metropool Regio en de provincie Gelderland.

  Wethouders Paul Hofman en Ronald ter Hoeven op het braakliggend terrein Haveland