Faunadag

  Kasteel Middachten, De Steeg
  25 maart 2023
  10:00 uur


  DE STEEG – Tijdens de jaarlijkse Faunadag bij kasteel Middachten in De Steeg, op zaterdag 25 maart, komen bezoekers alles te weten over herten, reeën, zwijnen en moeflons op de Veluwe. Jachtopzichters vertellen over het Veluws faunabeheer, maar ook zijn er lezingen, rondleidingen, (roofvogel)demonstraties, een geweiententoonstelling en andere educatieve activiteiten voor jong en oud.

  De Faunadag is een gezamenlijk initiatief van de Wildbeheereenheden op de Veluwe, Vereniging het Reewild en vereniging het Edelhert. In de bijgebouwen van Kasteel Middachten zijn allerlei stands te vinden waar de natuur een hoofdrol speelt. Er is onder andere een preparateur aan het werk, er kunnen wildhapjes worden geproefd en kinderen kunnen uilenballen pluizen en zich laten schminken. Ook zij ontdekken deze dag meer over het wild op de Veluwe. Verder zijn er lezingen over de wolf, ecoducten en nachtzichtapparatuur. Op het voorplein kunnen de bezoekers luisteren naar jachthoornblazers en kijken naar roofvogeldemonstraties. Verder zijn er demonstraties van een wildslachter, een visroker en een mandenvlechter. In het kasteel zijn rondleidingen op de bel-etage of langs de geweien in het onderhuis.

  Wildbeheer

  Omdat er op de Veluwe maar beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moet het wild worden beheerd. Beheren betekent ook jaarlijks een aantal dieren ‘uit de populatie wegnemen’. Dit gebeurt op basis van eerder gehouden tellingen. Naar aanleiding van die uitkomst wordt bepaald hoeveel dieren in een gebied kunnen leven en hoeveel er moeten worden geschoten. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke draagkracht van de Veluwe en de schadegevoeligheid van landbouw, bosbouw en verkeersveiligheid.
  Het afschot van wild is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. De faunabeheerders leggen tijdens de jaarlijkse Faunadag vrijwillig verantwoording af aan elkaar en de maatschappij. Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen naar Middachten. Daar worden ze gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens in het kasteel en bijgebouwen tentoongesteld voor het publiek.

  Praktische mededelingen

  De Faunadag start om 10.00 en duurt tot 17.00 uur. De entree is gratis. De rondleidingen langs de geweien zijn om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en deze zijn gratis. De rondleidingen op de bel-etage van het kasteel zijn om 13.00, 13.30, 14.00 en 14.30 uur. Voor kinderen is de rondleiding gratis, volwassenen betalen 7 euro.

  middachten.nl