Jaarvergadering Geërfden

  Theothorne, Dieren
  27 maart 2023
  20:00 uur


  DIEREN – Maandag 27 maart staat de algemene vergadering van de Geërfden van de Buurtschap van Dieren op het programma. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Theothorne in Dieren. Op de agenda staan onder andere de verslagen van de activiteiten in het afgelopen jaar, verkiezing van buurtmeesters en commissieleden en de voorstellen van het bestuur voor de bijdrage aan de vrijwilligersactiviteiten in Dieren.
  Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen geërfden worden. Om geërfde te kunnen worden dient een natuurlijk persoon een woonhuis in eigendom te hebben, meerderjarig te zijn en minstens twee jaar in Dieren te wonen. Iedereen die geërfde wenst te worden, kan zich tot een week voor deze vergaering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat via info@buurtschapdieren.nl. Er wordt geen contributie geheven.

  buurtschapdieren.nl