Verhalenavond de Marke

  De Bruisbeek, Loenen
  22 maart 2023
  19:30 uur


  LOENEN – De Oudheidkundige Vereniging De Marke houdt op woensdag 22 maart om 19.30 uur een bijeenkomst in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen. Het wordt een verhalenavond waarvoor Tjirk van der Ziel, Wim Eikelboom en Inke Compheus van het Erfgoed Gelderland uit Arnhem zijn uitgenodigd.

  De avond staat in het teken van huidige cultuurhistorische waarden van de Veluwe. Er komt veel op ons af: opwarming en verdroging van de natuur, afnemende biodiversiteit, omschakeling in de landbouw, meer woningbouw en ga zo maar door. Dit alles heeft impact op de leefomgeving. Op deze avond wordt eerst gekeken naar het verleden. Aan de hand van enkele uitvergrote historische kaarten van Loenen en omgeving gaat men met elkaar na: welke veranderingen zijn door de eeuwen heen in het landschap te zien en welke verhalen zijn daarover te vertellen? Men zoekt naar concrete plekken waar we iets mee hebben, vanuit eigen ervaring of omdat ze in de lokale geschiedenis van betekenis zijn geweest. Het zijn plekken die daarom behouden moeten blijven of zelfs versterkt moeten worden.
  De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Erfgoed Gelderland en de twee auteurs van de bestaande ‘Atlas van de Veluwe’, Van der Ziel en Eikelboom. De volgende editie van de Atlas zal later dit jaar worden gepubliceerd.
  Het is de bedoeling op een tweede verhalenavond, later dit voorjaar, gezamenlijk een actuele erfgoedkaart te maken, die in de atlas wordt opgenomen. Het wordt een interactieve avond. Eerst houden de inleiders een verhaal en tonen ze kaarten en afbeeldingen van de streek. Dan kunnen de leden losbranden. Zij vertellen verhalen en deze streek krijgt vervolgens een prominente plaats in het boek en in een podcast. Ook wordt er educatief materiaal samengesteld voor middelbare scholen op de Veluwe.