Raadsvergadering

  Gemeentehuis, Brummen
  23 maart 2023
  20:00 uur


  BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt op donderdag 23 maart een besluit over acht raadsvoorstellen. Zes daarvan zijn een hamerstuk en daarover wordt niet meer gedebatteerd omdat de raadsleden het hierover al met elkaar eens zijn. Dat zijn het onttrekken aan de openbaarheid van een perceel aan De Wasacker in Eerbeek en bij de Empermolen in Empe, de ‘Nota investeringen en afschrijvingen’ en de ‘Nota reserves en voorzieningen’, het paraplubestemmingsplan ‘landschapselementen Buitengebied’ en de plaatsing van zonnepanelen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis.
  Onderwerpen waarover wel gesproken wordt, zijn de ‘Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing’ en het plan om de gemeentelijke gebouwen versneld van het aardgas af te halen en daarmee sneller duurzamer te maken. De raad wordt gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen.
  De vergadering begint om 20.00 uur, wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis en is openbaar. Via het televisiekanaal van de lokale omroep is de vergadering thuis te bekijken. De bijbehorende vergaderstukken zijn te vinden op brummen.nl/gemeenteraad.