Ledenvergadering De Rietvoorn

    De Drieschaar, Dieren
    20 maart 2023
    20:00 uur


    DIEREN – De Dierense Hengelaarsvereniging De Rietvoorn in Dieren houdt op maandag 20 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in wijkcentrum De Drieschaar aan de Meidoornlaan in Dieren. Op de agenda staan de gebruikelijke punten, zoals de jaarverslagen en begroting, de kascontrolecommissie en bestuursverkiezing. Ook worden de activiteiten en wedstrijden en de jeugdafdeling besproken. Na de vergadering staat de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden op het programma.