Besluitvormende raadsvergadering

  Raadszaal, Brummen
  16 februari 2023
  20:00 uur tot 23:59 uur


  BRUMMEN – Op donderdag 16 februari vindt een besluitvormende raadsvergadering plaats bij de gemeente Brummen. Tijdens deze vergadering staan vier inhoudelijke voorstellen op de agenda.
  Twee voorstellen zijn een hamerstuk, wat betekent dat er geen debat over plaatsvindt. Het gaat om het vaststellen van een bestemmingsplan voor het perceel Loenenseweg 67 in Eerbeek en een voorstel over hoe om te gaan met investeringen die ouder zijn dan drie jaar. Ook de lijst van ingekomen en te verzenden stukken staat op de agenda.
  Over twee raadsvoorstellen wordt wel gedebatteerd, voordat stemming plaatsvindt. De raadsleden bespreken onder andere het document ‘Koersnota wegennet Eerbeek’, waarbij met name de verkeerssituatie in en rondom Eerbeek centraal staat. Onderdeel van de koersnota is ook een voortgangsnotitie, waar de voorgenomen oplossingsrichtingen van de samenwerkende partijen zijn opgenomen. Het tweede voorstel dat wordt besproken, is het bestemmingsplan voor het woonlandgoed ‘de 4 eiken’ in Empe.
  De raadsvergadering start om 20.00 uur. De vergaderstukken voor deze besluitvormende raadsvergadering zijn terug te vinden op brummen.nl/gemeenteraad. Mensen die niet over een computer beschikken, kunnen een gratis exemplaar van de stukken afhalen bij het gemeentehuis in Brummen of het Servicepunt in Eerbeek.