Raadsvergadering

  Gemeentehuis, Brummen
  26 januari 2023
  20:00 uur


  GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 26 januari bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. Er staan negen inhoudelijke voorstellen op de agenda, waarvan vijf als hamerstuk en vier als bespreekstuk. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is thuis te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.

  Over vijf hamerstukken wordt geen debat meer gevoerd. Dat zijn de bestemmingsplannen voor Loenenseweg 2 en Weg door de Plas, een coördinatieregeling voor inpandige woningbouw op de Leliestraat 2 in Brummen, een verordening voor de komst van een Adviescommissie omgevingskwaliteit en een aanpassing van de verordening ‘Toekomstbestendig wonen Gelderland’.
  Over vier raadsvoorstellen gaan de raadsleden wel eerst met elkaar in debat voordat zij hierover stemmen. Zo bespreekt de raad het bestemmingsplan om 24 woningen mogelijk te maken op de locatie van een voormalig tuincentrum aan de Soerense Zand Zuid/Eerbeekseweg nabij Laag Soeren. Ook buigt de raad zich over het voorstel om enkele wijzigingen aan te brengen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Het derde bespreekstuk is de gemeentelijke reactie op de gewijzigde begroting voor 2023 van de Regio Stedendriehoek. Tot slot bespreekt de raad de ‘Verordening nadeelcompensatie Brummen 2023’. Deze regeling biedt inwoners zekerheid wanneer ze nadeel ondervinden van rechtmatig overheidshandelen. Deze spelregels komen in de plaats van de huidige regels over planschade.