Wat hebben we bij de koffie

    Leger des Heils, Doesburg
    1 februari 2023
    10:15 uur


    DOESBURG – Woensdag 1 februari is er in Doesburg weer een ontmoetingsochtend onder de noemer ‘wat hebben we bij de koffie?’. Het kopje koffie of thee gaat tijdens deze bijeenkomsten niet alleen vergezeld van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dit keer is Eddy Berentsen te gast. Hij nam twee jaar geleden het initiatief om Doesburg Binnenste Buiten nieuw leven in te blazen onder de noemer Verrassend Doesburg. Nadat het oude bestuur ermee was gestopt, zag hij mogelijkheden om een nieuw stadsfeest te organiseren vóór en dóór Doesburgers. Hier komt hij alles over vertellen.
    De bijeenkomst is van 10.15 tot 11.45 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. ‘Wat hebben we bij de koffie’ wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving. Iedereen is welkom.