PCOB: waterschap

    Grotenhuys, Doesburg
    31 januari 2023
    14:30 uur


    DOESBURG – De leden van PCOB afdeling Doesburg krijgen dinsdag 31 januari alles te horen over het werk van het waterschap. Aanleiding voor deze lezing is de watersnoodramp in 1953, nu zeventig jaar geleden. De ramp voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari in Nederland, België, Duitsland en Engeland en was aanleiding voor de ontwikkeling van een sterk verbeterde kustverdediging met zware stormvloedkeringen. Het meest ingrijpend zijn de Deltawerken in Nederland, terwijl in Engeland onder meer de Thames Barrier en een stormvloedkering in de rivier Hull zijn gebouwd. Er wordt deze middag van alles verteld over het werk van het Waterschap Rijn en IJssel op het gebied van waterbeheer en bescherming van de dijken. De bijeenkomst van PCOB begint om 14.30 uur, duurt ongeveer twee uur en vindt plaats in Ontmoetiungsruimte Grotenhuys in Doesburg.