Inloop over plannen Wasacker

  Tjark Riks, Eerbeek
  10 januari 2023
  18:00 uur


  EERBEEK – Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van het gebied aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gepubliceerd en voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

  Dit plan maakt onder andere een uitbreiding van de Plus-supermarkt mogelijk. Maar ook enkele winkelruimten aan de Stuijvenburchstraat 107a. Deze ontwikkeling is voor de gemeente Brummen ook aanleiding de openbare ruimte hierop aan te passen. Dit betekent onder andere dat er extra parkeerplaatsen komen. Voordat het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage wordt gelegd, wordt op dinsdagavond 10 januari een inloopbijeenkomst gehouden.
  Eigenaar Orange Capital Partners wil het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Naast een verbouwing van de Plus Supermarkt is er ook sprake van de vestiging van de Action in dit winkelcomplex. Zowel eind 2021 als afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken en bijeenkomsten geweest tussen de initiatiefnemer, gemeente, winkeliers, omwonenden en andere belangstellenden. Aangedragen suggesties zijn zoveel mogelijk in de plannen verwerkt.
  Om iedereen zo goed mogelijk bij te praten over deze ontwikkeling, houdt de gemeente samen met de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom om zich op dinsdagavond 10 januari te laten informeren over de actuele plannen en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van gemeente en Orange Capital Partners. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Dit betekent dat iedereen tussen 18.00 en 20.00 welkom is in het Tjark Rikscentum aan de Derickxkamp 2a in Eerbeek. Aanwonenden en betrokken winkeliers zijn via een brief door de initiatiefnemer uitgenodigd.

  brummen.nl/ruimtevooreerbeek.